Menors i Família

menors

Intervenció territorial

Què és?

El programa d’intervenció territorial valora la situació de desprotecció dels menors derivats de l’equip de primera valoració i d’urgències i alguns que es detecten a la mateixa secció actuant d’ofici. En el cas de detectar una desprotecció greu o desemparament fa la proposta d’intervenció i en du el seguiment.
Amb la idea d'aproximació i descentralització, el programa consta de dos equips: Llevant i Ponent, amb professionals ubicats a la seu de l’IMAS de Palma, i als centres comarcals de Manacor i d’Inca.

Què ofereix?

  • Valoració, proposta d'intervenció i seguiment de les situacions de desprotecció

A qui s'adreça?

Infants i adolescents menors de 18 anys que es troben en situació de desprotecció o desemparament i les seves famílies.

Com accedir-hi?

Derivats de l'equip de primera valoració i urgències del Servei de Menors i Família de l’IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 231

.