Menors i Família

menors

Famílies cangur

Què és?

A Mallorca hi ha nins i nines a centres que necessiten una família. Són infants que no poden estar amb els seus pares, i que per la seva edat i les seves circumstàncies, no tenen una família.

La teva família podria ser la seva.

L’acolliment familiar simple és una mesura de protecció que té per objectiu principal oferir temporalment un context familiar normalitzat mentre els seus pares biològics superen les dificultats que presenten quan s’inicia el procés d’acollida, o bé, en el cas de separació definitiva mentre es formalitza un acolliment permanent o preadoptiu.

La finalitat del programa famílies cangur és oferir una familia a menor de temporal, quan ha d’ésser separats dels seus pares.

 • La mesura jurídica és un acolliment familiar simple amb família aliena
 • Temporalitat de l’acolliment va de dies fins a dos anys
 • Dirigit especialment a menors de 0 a 3 anys, amb la intenció d’aprofitar l’experiència de les famílies per atendre a menors fins a 6 anys
 • Els menors tenen visites regulades amb els pares o altres familiars
 • L’acolliment finalitza sempre, de les següent formes:
  • Retornant amb els seus pares
  • Amb un acolliment familiar en pròpia família
  • Amb un acolliment familiar preadoptiu del banc de famílies adoptives
  • La situació en què el menor roman en la família cangur sempre és una excepció

Què ofereix?

 • Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'acolliment familiar temporal
 • Acollida familiar temporal

A qui s'adreça?

Per ser família cangur és necessari:

 • Ser major d’edat
 • Tenir bon estat de salut
 • Sentir la motivació d’obrir el cor i ca teva als infants necessitats de protecció
 • Passar pel procés de valoració i formació del programa de famílies cangur
 • Acceptar les característiques del programa

Què cal aportar?

 • Fotocòpia DNI / Passaport (per estrangers)
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat mèdic oficial
 • Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
 • IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud a la Secció d'Acolliments Familiars de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 900 100 444
Fax: 971 761 231

.