Persones amb Discapacitat

discapacitat

Premis d'accessibilitat universal

Què és?

Des del 2003 fins l’any 2010 el Consell de Mallorca, a través de la Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal ha convocat els Premis d’Accessibilitat Universal.

L’any 2014 els Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat i l’Accessibilitat  es convoquen conjuntament amb l’objectiu de reconèixer i premiar la tasca que fan persones i entitats a favor de la solidaritat, de la cooperació i de l’accessibilitat.

.