Inclusió Social

inclusió social

Promoció de la salut a l'àmbit juvenil

Què és?

Assessorament i suport a recursos i/o entitats del municipi que treballen amb joves pel tal d’incorporar actuacions dirigides a la promoció d’hàbits saludables, abordant de forma explícita el consum de drogues i els riscs que hi estan associats.

Objectius:

  • Col·laborar amb serveis municipals, entitats i agrupacions ciutadanes per impulsar activitats alternatives al consum
  • Promoure i/o col·laborar en campanyes de sensibilització durant les festes populars, per reduir l’abús d’alcohol i altres drogues, i evitar-ne el consum en els menors d’edat
  • Realitzar activitats formatives de caire preventiu per als mediadors juvenils (educadors de temps lliure, monitors d’esports, responsables de clubs d’esplai...)
  • Organitzar i col·laborar en accions formatives sobre temàtiques específiques: educació afectivo-sexual, prevenció de consum de drogues, consum responsable d’alcohol...

A qui s'adreça?

Mediadors juvenils, infants i joves, i infants i joves en situació de risc.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció de l'IMAS

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.