Inclusió Social

inclusió social

Suport a l’educació per a la salut a l’àmbit escolar

Què és?

És un programa de formació i assessorament a professors i orientadors que volen dur a terme programes d’educació per a la salut en els centres educatius de Mallorca.
Consta d’un conjunt coordinat d’activitats i recursos d’assessorament curricular i de cooperació amb el professorat, per tal de recuperar el seu rol com a agents de salut.
A través del treball conjunt amb el professorat s’ofereixen continguts conceptuals sobre les drogues i els seus efectes, sobre tècniques participatives i de treball en grup, i al mateix temps s’estimula la implicació de tota la comunitat educativa i el compromís mutu de l’escola i la família en el desenvolupament dels factors de protecció i estils de vida saludables.
Aquest programa es desenvolupa per acord amb la Conselleria de Salut (Pla d’Addiccions i Dependències de les Illes Balears), i d’Educació a tots els municipis de Mallorca, excepte Palma i Marratxí.
Com a recursos per al treball del professorat a l’aula utilitzam principalment els programes “Bon dia salut” a primària, i “Decideix” a secundària.

Objectius:

  • Promoure la formació i el desenvolupament de competències dels professors, en temes de drogues
  • Implementar programes d’educació per la salut i prevenció de drogodependències com un component més dels projectes educatius dels centres
  • Acompanyar i donar suport  tècnic a professors i tutors en l’apliacació, continuada en el temps, dels programes a l’aula
  • Fomentar la coordinació d’activitats amb altres agents i serveis de la comunitat

A qui s'adreça?

Professorat, tutors, tècnics educatius, i pares i mares de la població escolaritzada.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció Comunitària.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.