Inclusió Social

inclusió social

Suport als municipis en l’elaboració i execució d’estratègies preventives

Què és?

La funció d’aquest programa és donar suport als municipis de Mallorca en l’execució de les seves polítiques de prevenció. L’instrument bàsic és l’elaboració, execució i coordinació dels respectius plans municipals sobre drogodependències, com a recurs per impulsar la planificació, el desenvolupament, la coordinació i l’avaluació dels programes de prevenció comunitària a cada municipi de Mallorca.

A qui s'adreça?

Corporacions municipals, professionals dels serveis municipals, professionals de serveis que actuen als municipis, i membres d’entitats comunitàries.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció Comunitària

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.