Inclusió Social

inclusió social

Suport als municipis en l’elaboració i execució d’estratègies preventives

Què és?

La funció d’aquest programa és donar suport als municipis de Mallorca en l’execució de les seves polítiques de prevenció. L’instrument bàsic és l’elaboració, execució i coordinació dels respectius plans municipals sobre drogodependències, com a recurs per impulsar la planificació, el desenvolupament, la coordinació i l’avaluació dels programes de prevenció comunitària a cada municipi de Mallorca.

Objectius:

 • Elaboració de plans municipals sobre drogodependències i altres addiccions
  • Col·laboració en la redacció del Pla municipal i dels plans anuals d'intervenció
  • Participació en el seguiment i avaluació del Pla
  • Recollida i anàlisi de dades per a la millora de la planificació
 • Col·laboració en la coordinació de recursos als municipis i entre municipis
  • Promoció i participació a xarxes de treball
  • Elaboració de protocols de derivació i/o de coordinació entre serveis
  • Coordinació entre els diferents plans municipals sobre drogodependències i altres addiccions
 • Suport per a la revisió i elaboració de les ordenances municipals
  • Suport en el disseny i l’aplicació de mesures alternatives a les sancions administratives
  • Suport a l'aplicació de la normativa sobre venda i consum de tabac, alcohol i altres drogues
 • Informació i sensibilització per a la població general
  • Col·laboració a campanyes específiques de prevenció
  • Col·laboració amb els mitjans de comunicació locals a través d’elaboració d’articles, distribució de programes d'activitats, resums de notícies, etc.
 • Formació de mediadors socials
  • Formació per a responsables polítics i tècnics dels municipis: policies locals, educadors/es socials, monitors/es d’oci i temps lliure i altres.
 • Col·laboració en programes per a col·lectius en risc o amb dificultats socials
  • Tallers, xerrades, conferències en temes de promoció i educació per a la salut: hàbits saludables, aptituds sociolaborals, etc.
  • Foment de la participació i de la incorporació social

A qui s'adreça?

Corporacions municipals, professionals dels serveis municipals, professionals de serveis que actuen als municipis, i membres d’entitats comunitàries.

Com accedir-hi?

Secció de Prevenció Comunitària

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.