Inclusió Social

inclusió social

Ajudes econòmiques a empreses i entitats que contractin persones titulars de la Renda Mínima

Què és?

Concessió d’ajudes econòmiques adreçades al foment de la contractació i l’estabilitat en l’ocupació de les persones titulars de la renda mínima d’inserció a Mallorca (RMI), menors de 65 anys, per empreses i entitats sense ànim de lucre.

Les empreses i les entitats sense ànim de lucre que hagin contractat persones titulars que compleixin els objectius i la finalitat, reuneixin els requisits i les condicions que estableixen aquestes bases, rebran la subvenció destinada al pagament, exclusivament, per les despeses generades a causa dels costs salarials assumits per la contractació laboral de persones que, en el moment de la contractació, eren titulars de la RMI a Mallorca.

Què ofereix?

Subvencionar amb 400€ al mes els contractes laborals que siguin remunerats mensualment amb una quantia igual o superior al 125% del salari mínim interprofessional.  Sempre que s’hagi superat un mes de contracte. Es podran subvencionar un màxim de 6 mesos.

A qui s'adreça?

Empreses i entitats sense ànim de lucre que tingui, com a mínim, un centre de treball a l’Illa de Mallorca i reuneixi els requisits de la convocatòria.

Com accedir-hi?

A través de la sol·licitud d’acord amb el model normalitzat i amb els annexos i la resta de documentació que se citen a aquesta convocatòria que seran facilitats per l’IMAS a les oficines que s'hi indiquen o a la web www.imasmallorca.com.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

.