Menors i Família

menors

Recerca d'origens

Què és?

És un protocol d’actuació en la recerca dels orígens familiars.

Què ofereix?

S’ha de fer un seguiment dels casos en els quals hi ha hagut trobada, per avaluar-ne el nivell de satisfacció. En les sol·licituds realitzades per la família biològica, si la demanda va encaminada a contactar amb l'adoptat major d'edat, s’ha d’intentar localitzar-lo, identificar-lo i només s’han de facilitar les dades que l'adoptat autoritzi. Si aquest està d'acord amb què es produeixi el contacte, el professional hi ha d’actuar com a mediador. Si la sol·licitud del familiar biològic es produeix durant la minoria d'edat de l'adoptat, no s’ha de facilitar cap dada rellevant, ni s’ha de propiciar la trobada. Únicament se l’ha d’informar de l'estat general de l'adoptat, sense que la informació permeti identificar.

A qui s'adreça?

Les persones adoptades majors d'edat o les menors d'edat acompanyades dels seus pares o tutor fan les sol·licituds i es poden realitzar tots o part dels passos del protocol d'actuació, segons la demanda del sol·licitant i la valoració de l'equip professional del programa.

Com accedir-hi?

A través de la secció d'adopcions de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

de 9 a 14h

.