Inclusió Social

inclusió social

Formació d'habilitats i de coneixements específics en matèries de serveis socials, per als professionals dels municipis de Mallorca

Què és?

Dins de les competències pròpies del Consell de Mallorca, els departaments de Cooperació Local i el de Benestar Social de l'IMAS dirigeixen part de la seva tasca a la formació dels professionals dels ajuntaments; una, des de l’àmbit de la cooperació local i l’altra des dels SS. Amb l’objectiu d’optimitzar les actuacions d’ambdós departaments i de promoure actuacions conjuntes per a beneficiar la ciutadania, es duen a terme activitats de formació dirigida a tots els professionals dels ajuntaments de Mallorca. Aquesta formació té per objectiu l’adquisició i l'actualització de les competències i de les habilitats professionals que milloren la gestió dels serveis públics.

Què ofereix?

Cursos específics, jornades tècniques o altres activitats de divulgació, sobre les matèries demandades pels diferents perfils professionals dels ajuntaments que es consideren rellevants per a la gestió municipal.

A qui s'adreça?

A tots els professionals que treballen vinculats d’alguna manera als serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca i, eventualment, a altres tècnics de les institucions municipals (secretaris, interventors, auxiliars informadors, etc.), que tenen algun nivell d’implicació en la gestió que desenvolupa la institució local.

Què cal aportar?

Varia segons l’activitat formativa.

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud o la demanda dels professionals dels serveis socials municipals als tècnics de la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l'IMAS.

(Segons les necessitats de cada activitat formativa i d'acord amb el millor accés dels professionals).

Lloc d'atenció

  • A determinar segons la acció normativa

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

Atenció

Telefons: 971 297 016 / 971 763 325
Fax: 971 761 029

.