Inclusió Social

inclusió social

Sistema informatiu per al registre de la gestió dels serveis socials municipals (HSI)

Què és?

L'IMAS, a partir de les indicacions del Ministeri de Sanitat de Serveis Socials i Igualtat i en compliment de la normativa autonòmica vigent, ha dissenyat el sistema d'informació HSI (Història Social Integrada) i ha signat convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca per a mantenir-la actualitzada.
A la Llei 4/2009 d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears i en el posterior Decret 48/2011, que regula els principis generals de coordinació de serveis socials comunitaris bàsics, s'estableix l’obligatorietat d’utilitzar un sistema informatiu i també la seva finalitat amb relació a la gestió de la informació generada en els municipis de Mallorca.
D’acord amb la llei, el Consell ha de recollir anualment dels ajuntaments la informació necessària perquè el Govern de les Illes Balears pugui planificar i avaluar els serveis i publicar periòdicament el Pla d’estadística de les Illes Balears.

Què ofereix?

Des de la SSTM s’ha promogut utilitzar l’HSI entre tots els professionals dels municipis per a que registrin les dades sobre la població atesa. S'ofereix formació, s'atenen demandes i dubtes i es treballa per a que les dades sobre els SS de Mallorca siguin reals i útils per a detectar problemes nous i planificar iniciatives noves.
Aquest programa compta amb la col·laboració del Servei d’Informàtica per al manteniment del sistema d'informació i per a garantir la protecció de tota la informació generada.

A qui s'adreça?

  • A tots els professionals vinculats als serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca que utilitzen l’aplicació HSI
  • Els municipis de Palma i Calvià també poden obtenir la informació que sol·liciten sobre el sistema

Com accedir-hi?

Mitjançant la sol·licitud o la demanda dels professionals dels serveis municipals als tècnics de la Secció de Suport Tècnic Municipal de l’Àrea d’Inclusió Social de l'IMAS.

Lloc d'atenció

  • En el municipi propi. Es requereix una mínima dotació informàtica.

Requeriments:

  • Alta d’usuari extern al sistema d’informació
  • Tenir accés extern (VPN) al sistema d’informació
  • Alta d’accés a aplicació del Sistema d’Informació: HSI

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

Atenció

Telèfons: 971 297 016 / 971 763 325
Fax: 971 761 029

.