Inclusió Social

inclusió social

Suport a la xarxa per a persones en situació d'exclusió social amb malalties invalidants

Què és?

Acolliment destinat a l’atenció de persones en situació d’exclusió social amb malalties greus o invalidants que poden afectar l’autonomia de la persona.

A qui s'adreça?

Persones en situació d’exclusió social amb malalties greus o invalidants.

Com accedir-hi?

Equip de valoració i derivació de la Xarxa d’Inserció Social.

Lloc d'atenció

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 029

.