Atenció a la Dependència

Foto persona major amb infant

Programa de Prioritat Social

Què és?

Detectar i valorar els casos de desprotecció i de maltractament de la gent gran de Mallorca, intervenir-hi i oferir assistència al personal tècnic d'atenció primària si se'n detecten casos.

.