Persones amb Discapacitat

discapacitat

Convocatòria pública d'ajudes econòmiques de l'IMAS a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials pel 2017

Què és?

Convocatòria d'ajudes econòmiques per recolzar el finançament de les actuacions que en matèria de serveis socials hagin realitzat les entitats sense ànim de lucre des de dia 1 de gener de 2016 fins dia 31 de desembre de 2016. 

A qui s'adreça?

A les entitats i les associacions que presentin un projecte que hagin realitzat activitats de caràcter preventiu, assistencial, d'inserció o de reinserció per a persones o col·lectius de Mallorca en l'àmbit dels serveis socials. 

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

Lloc d'atenció

Seus de l'IMAS 

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

.