Gerència i gestió

gerència

Borsí d'ordenança

Què és?

Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 12 de setembre de 2017, per la qual s'aproven les llistes provisonals de persones admeses i excloses d'una borsa de treball d'ordenança.

Les persones interessades disposen d'un termini de 10 dies hàbils per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Termini: del 22 de setembre al 5 d'octubre de 2017 (ambdós inclosos).

Les subsanacions es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.