Gerència i gestió

gerència

Borsí d'auxiliar educatiu

Què és?

Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 20 de juny de 2017, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Admnistració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe personal d'oficis/ajudant, Especialitat auxiliar educatiu.

El termini de presentació de recursos és del 23 de juny al 22 de juliol (ambdós inclosos).

Els recursos es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.