Gerència i gestió

gerència

Borsí de treballador/a social

Què és?

En data d'avui 25/01/2018 es publica el llistat provisional de valoració de mèrits, amb indicació de la puntuació que han obtingut les persone aspirants i el número d'ordre, del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/a Mitjà, Especialitat Treballador/a Social.

El termini de presentació d'al·legacions és del 26 de gener al 8 de febrer (ambdós inclosos).

Els recursos es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

.