Notícies

Notícies
 • dilluns, 10. desembre 2018

  La nova directora insular deixa el seu càrrec al departament de Territori i infraestructures i s'integra dins l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

 • dimecres, 5. desembre 2018

  L'acte, que s'ha duit a terme al museu Es Baluard, serveix per reconèixer la tasca dels voluntaris de l'àrea d'Atenció a la Dependència

 • dimecres, 5. desembre 2018

  Una trentena de projectes s'han presentat als guardons que es lliuraran el proper 20 de desembre en una gala al Teatre Principal de Palma

 • dimarts, 4. desembre 2018

  El vicepresident de l'IMAS ha explicat als assistents la situació actual del concert de serveis que finalitza a finals de desembre

 • dilluns, 3. desembre 2018

  En el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) número 290, de 1 de desembre de 2018, s'han publicat els anuncis corresponents a les publicacions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 147, de 24 de novembre de 2018, de les bases que han de regir les convocatòries per a proveir mitjançant lliure designació dels següents llocs de feina:

   

  1 lloc de cap de servei adscrit al Servei de Planificació i Documentació de la Gerència de l'IMAS, codi del lloc F00520011, pertanyent a l'escala de l'administració general de l'Administració Local, subescala tècnica, classe tècnic / a superior i a l'administració especial de l'Administració Local, subescala tècnica, classe tècnic / a superior del grup de classificació professional de funcionari de carrera A1.

   

  1 lloc de cap de servei de Selecció i Provisió adscrit al Departament de Recursos Humans de la Gerència de l'IMAS, codi del lloc F00520004, pertanyent a tots els cossos i / o escales dels grups dels quals està adscrit del grup de classificació professional de funcionari de carrera A1.

   

  El termini per presentar sol·licituds comença avui dia 3 de desembre i finalitza el dia 27 de desembre de 2018.

   

   

Pàgines