L'Institut Mallorquí d’Afers Socials

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

L'Institut Mallorquí d’Afers Socials

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) és la institució de referència a Mallorca per gestionar els serveis socials, la protecció de menors i els recursos assistencials. Es tracta d’un organisme autònom que depèn del Departament de Benestar Social del Consell de Mallorca.  

 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Benvinguda
  descripcion del contenido: 
  Salutació de benvinguda a càrrec de la presidència de l’IMAS.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Qui som?
  descripcion del contenido: 
  Descripció de la creació i la missió d'aquesta institució.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Transparència
  descripcion del contenido: 
  Informació pública i participació (consultes prèvies i normativa en tramitació).
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Documentació
  descripcion del contenido: 
  Memòries anuals, informes i altra documentació sobre els serveis socials.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Enllaços
  descripcion del contenido: 
  Altres organismes amb competències en serveis socials.
Accessos directes

Accessos directes

Apartats del web més consultats o de més interès.

Accessos directes

Apartats del web més consultats o de més interès.

 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Familias numerosas
  descripcion del contenido: 
  Informació, concessió i renovació dels títols de família nombrosa.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Llista espera residències
  descripcion del contenido: 
  Persones ja valorades en espera de residència o centre de dia.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Perfil del contractante
  descripcion del contenido: 
  Licitacions de les obres, subministraments i serveis de l'IMAS.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Treballa a l'IMAS
  descripcion del contenido: 
  Informació del departament de Recursos Humans: borsins en vigor, etc.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Portal del personal
  descripcion del contenido: 
  Espai per als treballadors de l'IMAS.
Serveis i programes

Serveis i programes

Serveis i programes

Serveis i programes

L’IMAS assumeix les responsabilitats establertes per la Llei 14/2001, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials. Gestiona i desenvolupa els programes de serveis socials, els serveis i els centres de menors i residències, llars i altres recursos assistencials per a gent gran.

 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Inclusión Social
  descripcion del contenido: 
  Recursos i prestacions a persones amb el risc d'exclusió social.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Personas con discapacidad
  descripcion del contenido: 
  Millora de qualitat de vida, cobrir les necessitats socials.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Fomento de la autonomía de las personas mayores y gestión de los recursos asistenciales.
  descripcion del contenido: 
  Recursos assistencials per a les persones majors.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Menores, Familia e Igualdad
  descripcion del contenido: 
  Programes dirigits a aquests col·lectius.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Gerencia y gestión
  descripcion del contenido: 
  Gestió administrativa, econòmica i jurídica de la institució.
 • Imagen miniatura primer nivel: 
  Seu electrònica
  descripcion del contenido: 
  Seu electrònica del Consell de Mallorca on s'integra tota la informació de l'IMAS.