Inclusió Social

inclusió social

Solidaritat amb els refugiats

Què és?

La crisi humanitària que pateix la població que fuig de la guerra a Síria, origina un moviment migratori que tots coneixem. Diferents organitzacions socials d'àmbit estatal i insular, cada dia es fan ressò d'aquest drama i s'organitzen per poder donar la millor acollida a aquestes famílies. Per la seva part, molts ajuntaments s'han declarat com a municipis d'acollida per donar resposta a les necessitats dels refugiats. En aquest context, es fa més necessària que mai, la coordinació i col·laboració entre tots els implicats.

El Consell de Mallorca (IMAS), ha posat en marxa una iniciativa de SOLIDARITAT AMB ELS REFUGIATS, que contarà amb la col·laboració dels ajuntaments de l'illa, i farà de pont entre la població solidària i les famílies que fugen de la guerra i demanen refugi a Mallorca. Dins d'aquesta iniciativa estan aquests formularis que pretenen recollir les ofertes de les persones i entitats solidaries. El qüestionari és molt senzill, i només es tarden uns minuts en emplenar-ho.

Si el que voleu és fer una aportació econòmica aleshores no heu d'emplenar el formulari donat que l'IMAS no exerceix aquest paper. Us convidam a que contacteu amb alguna de les ONG que realitzen aquesta tasca.

  • Si sou un particular, heu de detallar les vostres dades de contacte (nom, llinatges, domicili, telèfon, correu electrònic, etc.) i a continuació especificar el tipus d'ajuda que voleu aportar. Si voleu oferir una vivenda pròpia heu de detallar les característiques de la propietat i el lloc on es troba. També podeu oferir altres tipus d'ajudes com el de traductor, altres serveis professionals, aportar roba o elements de la casa, acompanyament a persones, ajudar en altres gestions, etc. Teniu apartats d'observacions per detallar més quina serà la vostra ajuda. Per acabar, qualsevol proposta o suggeriment pel millor funcionament d'aquest projecte, serà benvinguda.
  • Si sou un grup o associació constituïda, podeu emplenar tota la informació en el formulari específic deixant bona constància del nom i les dades de la persona de contacte. Pel que fa als ajuntaments, la col·laboració amb el Consell de Mallorca estarà recollida en un marc institucional, però aquest formulari servirà per detallar l'oferta concreta de determinats recursos municipals.

AVÍS: Per una millor organització, si voleu oferir més d'una ajuda, heu d'emplenar un formulari per cada una de les propostes (traductor, casa, roba... etc).

Gràcies a tots/es per la vostra col·laboració, que servirà per gestionar les ajudes d'una forma més àgil i eficaç, i també per assegurar que cap persona que es fa la pregunta: -com puc ajudar?, quedi sense atendre.

A qui s'adreça?

  • Particulars
  • Entitats: grups, associacions, ajuntaments...

Com accedir-hi?

Mitjançant el formulari de contacte adjunt o bé a través dels professionals dels serveis socials municipals, o dels tècnics de la Secció de Suport Tècnic Municipal de la Direcció Insular d’Inclusió Social de l’IMAS.

Lloc d'atenció

  • Per norma general en els serveis socials del propi municipi
  • En determinats casos a la Seu de l’IMAS

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

Atenció

Telèfons: 971 297 016 / 971 763 325
Fax: 971 761 029

.