Notícies

Notícies

Les intèrprets de signes de l’IMAS realitzen més de 1.500 serveis el 2012

dissabte, 16. febrer 2013

L’objectiu de la institució insular amb aquest servei és garantir la igualtat d’oportunitats de les persones sordes

Les dues intèrprets de llengua de signes de què disposa l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), han dut a terme durant el 2012 un total de 1.541 serveis i han atès un total de 140 persones. L’IMAS disposa d’un servei d’intèrpret de llengua de signes que pretén garantir el dret de les persones sordes a expressar-se en la seva llengua en qualsevol àmbit i disposar així de les mateixes oportunitats que la resta.

Concretament, aquest servei consisteix en l’acompanyament que ofereixen dues intèrprets de llengua de signes a les persones amb discapacitat auditiva que ho sol·licitin per perquè puguin realitzar sense dificultats comunicatives els seus tràmits administratius, mèdics, judicials....

Dels 1.541 serveis realitzats el 2012, la majoria han estat serveis interns de l’IMAS (824), 224 serveis mèdics i un centenar gestions amb administracions públiques. La resta són d’índole diversa com puguin ser reunions escolars o familiars, serveis bancaris, religiosos, d’informació o entrevistes a mitjans de comunicació o amb empreses, entre d’altres.

En quant a la localització dels serveis, quasi tots es prestaren a Palma (1.457), seguit de Llucmajor (22), Marratxí (20) i Inca (15). Sa Pobla, Manacor, Santa Margalida, Calvià, Lloseta, Andratx, Pollença, Sóller, Valldemossa i Alcúdia són d’altres municipis on s’ha realitzat qualque servei per part de les intèrprets de l’IMAS.

Perfil dels usuaris

Pel que fa al perfil dels usuaris, dels 140 atesos durant aquest any, 69 són homes i 71 dones.

Per edats, 38 tenen entre 20 i 34 anys, 58 usuaris tenen entre 35 i 49, 23 entre 50 i 64, 20 més de 65 i just 1 menys de 20 anys. Igualment, quasi la totalitat (121) resideixen a Palma. En quant a la seva situació laboral, 81 són assalariats, 31 jubilats o pensionistes, 20 es trobaven en situació d’atur en el moment d’emprar el servei, la resta o està estudiant o es dedica a les tasques de la llar.