Notícies

Notícies

Començen les obres de rehabilitació del centre Ca l’Ardiaca

dilluns, 11. febrer 2013

El projecte es du a terme gràcies al conveni signat per l’IMAS, la Fundació Iberostar i Es Refugi el passat octubre

Les obres de rehabilitació del centre de Ca l’Ardiaca s’han iniciat avui, amb l’objectiu de donar cabuda a una demanda creixent de places i allotjar els usuaris d’aquest centre de la Xarxa d’Inserció Social del Consell de Mallorca, en espais diferenciats en funció de la fase del procés de reinserció en la que es trobin cadascun d’aquests usuaris.

Aquesta rehabilitació, que incrementarà l’espai disponible de 100 a 150 places és possible gràcies al conveni que es va signar el passat mes d’octubre entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), la Fundació Iberostar i l’Associació Altruista Es Refugi.

Mitjançant l’esmentat acord l’Associació Es Refugi du a terme una cessió d'ús temporal de la seva part de l'edifici al Consell, amb l'objectiu de rehabilitar l'edifici i prestar els seus serveis socials a persones en risc d'exclusió social, mentre que la Fundació Iberostar dóna suport al projecte finançant la reforma de l'edifici amb una inversió de 163.842€.

L'antiga possessió de Ca l'Ardiaca, exemple d'arquitectura tradicional mallorquina, acull dos importants recursos d'exclusió social, per una banda el recurs de baixa exigència de la Xarxa d'Inserció Social del Consell de Mallorca (que depèn de l’àrea d’Inclusió Social de l’IMAS) i, de l'altra, l’alberg de l'Associació Altruista Es Refugi. La part de l'edifici corresponent al Consell ja havia estat rehabilitada amb anterioritat, quedant pendent la reforma de l'àrea propietat des Refugi.

La rehabilitació d'aquesta infraestructura suposa un augment considerable de places que es traduirà en un millor servei a la comunitat. El Servei de Baixa Exigència de Ca l'Ardiaca, passarà de tenir les 100 places actuals a un increment previst de 50 noves places.

Els usuaris d'aquest centre són un col·lectiu molt heterogeni que, a grans trets es poden dividir en dos grups: els que poden i que estan en disposició de reinserir en la societat i altres que de moment no poden accedir als processos de reinserció social. Per aquest motiu, el fet de poder comptar amb un edifici addicional i proper a l'actual, ajudarà a donar cabuda als dos grups i possibilitarà que s’habilitin espais diferenciats per a tots dos. Aquest nou espai serà un element clau per enfortir el servei de baixa exigència i, per extensió, per reforçar la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca.

Aquest fet és especialment important ja que malgrat les difícils circumstàncies econòmiques l’IMAS és l’única administració que crea nous serveis i recursos per als col·lectius més vulnerables. De fet, amb la reorganització dels recursos, la incorporació de nous serveis i la racionalització de la gestió operativa, l’IMAS duplicà la capacitat de la xarxa d’inserció social el passat 2012