Notícies

Notícies

El Consell Rector de l’IMAS celebra la primera reunió

dilluns, 23. setembre 2019

En aquesta trobada han participat  l’equip directiu de l’IMAS, la secretària i la interventora delegada, així com  un membre de cada partit polític amb representació al Consell de Mallorca

La sala d’actes de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha acollit avui la primera reunió del Consell Rector de l’IMAS d’aquesta legislatura. Aquest òrgan ha ampliat la seva composció i passa a estar integrat per l’equip directiu de l’IMAS, la secretaria i la interventora delegada i un membre de cada partit polític amb representació al Consell de Mallorca. D’aquesta manera el Consell Rector passa de ser un òrgan d’assessorament a un òrgan decisori col·legiat, tal i com marquen els nous estatuts de l’ens.

D’aquesta manera, a més del president de l’IMAS, Javier de Juan; els vicepresidents Jaume Tortella i Magdalena Gelabert; la gerent, Maria Luisa Garnelo; els directors insulars Sofia Alonso (Gent Gran), Mari Ángeles Fernández (Infància i Família), José Manuel Portalo (Persones amb Discapacitat i Innovació Social), Sandra Fernández (Inclusió Social) i Àngels Candel (Suport Territorial), la secretària delegada, Mari Àngels Vanrell i la interventora delegada, Francisca Martorell, han participat també Catalina Cirer (PP), Silvana González (PSOE), Caterina Mas (MES), Iván Sevillano (Podem), Francisca Mora (El Pi), Toni Gili (Vox) i Beatriz Camiña (Ciudadanos).

Durant la reunió s’han establert les bases de funcionament d’aquest òrgan, que a partir d’ara es reunirà un cop al mes. El Consell Rector serà l’encarregat de donar el vist i plau al pla estratègic de l’IMAS i entre les seves funcions també figura la d’aprovar les despeses que suposin més d’un cinc per cent del pressupost total de l’IMAS.