Notícies

Notícies

El Consell de Mallorca s'adhereix al Pacte Balear per a la Infància

dijous, 26. juliol 2018

L'objectiu és donar així un nou impuls al compromís institucional de garantir el benestar de tots els menors 

El Consell de Mallorca ha aprovat per unanimitat avui en la seva sessió plenària l'adhesió al Pacte Balear per a la Infància amb l'objectiu de donar així un nou impuls al compromís de les institucions competents en la millora de les condicions dels nins i nines a Mallorca.

D'aquesta manera el Consell de Mallorca, a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), es compromet a:

- Assumir la seva responsabilitat envers la ciutadania més jove, amb una atenció prioritària a la infància, creant entorns favorables a la infància i prioritzant la inversió en la infància.
- Implantar tots els programes i projectes d’acció que afecten directament o indirectament infants o adolescents, d’acord amb els principis rectors de la Convenció sobre els drets de l’infant (CDI, 1989).
-  Implantar el Registre Unificat de Maltractament Infantil en l’àmbit insular.
- Impulsar els programes de detecció i notificació del maltractament infantil.
- Enfortir progressivament els serveis socials comunitaris de caràcter preventiu.
- Treballar en programes de suport a la família, per reforçar llaços davant la vulnerabilitat, en col·laboració amb les entitats.
-  Ampliar el servei de valoració de protecció de menors a 24 hores.
- Per evitar l'internament dels menors en situació de risc i donar suport a les famílies vulnerables, ugmentar les places de centres de dia i ampliar els programes de competències familiars i les campanyes de famílies d’acollida per als infants més petits tutelats per l’Administració pública.
- Incloure la infància entre les prioritats de l’agenda política de la institució insular, així com promoure i reconèixer les tasques dirigides a la distinció de municipis de l’illa com a “Ciutats Amigues de la Infància” i donar-hi suport.
- Considerar aquests principis en el disseny, l’execució i l’avaluació dels programes d’acció social orientats a la infància.
Invertir en polítiques de prevenció de riscs de desprotecció infantil per reduir-los o mitigar-los.
Incloure la participació de professionals, col·lectius i agents comunitaris involucrats en la cura i l’atenció de la infància i l’adolescència en el disseny d’accions de prevenció, de protecció i de defensa dels drets.
Intervenir tan aviat com sigui possible quan els infants estan en risc, a fi d’evitar pèrdues o danys irreversibles.
Mitigar els efectes de la crisi, l’exclusió i la pobresa sobre la infància, reconeixent que les famílies necessiten un suport que en garanteixi la igualtat d’oportunitats

- Dirigir el treball i les mesures per implantar, d’acord amb l’Agenda 2030 i el compromís de complir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, en una clara aposta per un model social i polític que posi la infància en el centre.

Igualment, d'acord amb aquest Pacte es constituirà una comissió de seguiment que es reunirà semestralment, en què participarà almenys una persona nomenada per a cada part. Aquesta comissió elaborarà un informe anual de seguiment, amb els resultats i l’impacte del programa a Mallorca, i proposarà noves iniciatives.