Notícies

Notícies

L'IMAS convocarà 110 places corresponents a l'exercici de 2017

dimecres, 3. gener 2018

Margalida Puigserver ha presentat l'oferta pública d'ocupació ordinària que és de 18 places i l'oferta extraordinària que és de 92 places

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, ha presentat avui l'oferta pública d'ocupació ordinària i extraordinària de la institució insular per a l'any 2017. Es tracta de 110 places, de les quals 18 són d'ocupació ordinària i les 92 restants d'ocupació extraordinària. D'aquesta oferta pública d'ocupació es reserva un percentatge mínim del 30% de les places per a la promoció interna i una quota mínima del 7% per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, que se concretaran en les convocatòries d'execució de l'oferta.

Les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 s'afegeixen a l'oferta pública d'ocupació de 19 places que s'aprovà per a l'exercici de 2016.

Pel que fa als perfils, en aquest cas 8 són per a Psicòleg/ga; 9 per a Educador/a social; 7 per a treballador/a social; 9 per ATS/DUI; 39 per a Tècnic/a auxiliar d'Infermeria; 8 per a Auxiliar Educatiu i 30 per a personal de Serveis.

Tal i com ha explicat Puigserver actualment la plantilla de l'IMAS està formada per un total de 1.210 persones, de les quals només el 34% és personal funcionari de carrera o personal laboral fix (413 persones), i un 66% és personal interí o temporal (797).

A la sessió de la Mesa Sectorial de Negociació de l'IMAS de data 1 de desembre de 2017, s'aprovà, per unanimitat, l'Acord marc que ha de regir les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2017, 2018 i 2019, i els  criteris que s'han seguit a l'hora de calcular l'oferta ordinària i extraordinària, als efectes de determinar les places que constitueixen l'oferta pública d'ocupació de personal funcionari per a l'any 2017.

Segons ha anunciat la presidenta de l’IMAS, el temari de les oposicions es donarà a conèixer, previsiblement, a principis de 2018. Puigserver ha destacat que el contingut de l'examen encara s'està perfilant i es publicarà abans de la convocatòria d'examen amb l’objectiu que els opositors tinguin temps suficient per preparar l'examen, el qual tendrà un temari general i un altre específic. El procediment de les oposicions tendrà una part de valoració per concurs de mèrits i una altra d'examen oposició. Està previst que els exàmens per accedir a les places de les ofertes públiques  d'ocupació del 2016 i 2017, tenguin lloc el quart trimestre del 2018.

Puigserver ha recordat que durant la legislatura 2007-2011 ja es va intentar convocar oposicions a l’IMAS, però durant la passada legislatura es va aturar el procés. La consellera ha explicat que d’aquí a finals de la legislatura actual està previst que surtin a oposició un total de 390 places. Durant la presentació la consellera ha estat acompanyada pels dos vicepresidents de l'IMAS, Javier de Juan i Caterina Mas, i pel gerent de la institució, Jaume Català.