Notícies

Notícies

Constituïda la comissió mixta Consell-Ajuntament d'Inca per al traspàs de la Residència Miquel Mir

dilluns, 11. desembre 2017

Avui ha tengut lloc la primera reunió de treball per a fer efectiva l'assumpció de la titularitat i gestió dels serveis del centre residencial per part de l'IMAS en un termini màxim de sis mesos

La sala de juntes del Consell de Mallorca ha acollit la primera reunió de la comissió mixta entre la institució insular i l’Ajuntament d’Inca que  ha de fer efectiva l'assumpció de la titularitat i la gestió del centre Miquel Mir per part de l'IMAS en un termini màxim de sis mesos. Aquesta trobada comptat amb la presència de la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver.

L’objectiu d'aquesta primera reunió és la creació de dues comissions de feina, una dedicada a temes de personal i una altra a béns i recursos econòmics que estaran formades, cadascuna d'elles, per tres representants de les dues institucions implicades. Així, cada grup haurà d’emetre un informe, que serà elevat el Ple per tal d’anar conformant tot el procés de traspàs.

El ple de la comissió estarà format per part del Consell de Mallorca pel vicepresident de l'IMAS, Javier de Juan, el gerent de la institució, Jaume Català, així com per un representant de cada un dels partits polítics amb representació al Consell. Per part de l'Ajuntament d'Inca integren la comissió, el batle, Virgilio Moreno, el regidor delegat de la residència Antelm Ferretjats, els portaveus dels diferents grups polítics municipals i diferents tècnics. Tots els presents han coincidit a subratllar la importància que sigui un procediment en benefici de totes les persones dependents i que es solucionin alguns problemes estructurals per millorar la qualitat de la residència Miquel Mir.

Aquest traspàs suposarà tenir un recurs sociosanitari i residencial per atendre a les persones majors dependents a la zona del Raiguer. A més, la residència seria el centre pel desplegament del SAID (Servei d'Atenció Integral a Domicili), ja que s'ha iniciat el projecte pilot a la comarca, i permetria que els usuaris del servei poguessin beneficiar-se de serveis especialitzats, com fisioteràpia, teràpia ocupacional, teràpies d'estimulació cognitiva, etc.