Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contracte menor per al subministrament de roba interior per al centre de Ca l'Ardiaca

dilluns, 18. març 2019
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació ofertes: 14 hores del dia 28 de març de 2019

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta de 7 places

dimecres, 13. febrer 2019
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació ofertes: 14 hores del dia 25 de febrer de 2019

2018/17/SER Servei de menjador i cafeteria per als usuaris i personal de la llar i centre de dia "Reina Sofia" per a persones majors

dilluns, 10. desembre 2018
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

2018/18/SER Manteniment i suport telemàtic de l'aplicació informàtica de gestió de nòmines EPSILON

divendres, 7. desembre 2018
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/01/PRI Assegurança dels vehicles adscrits a l'IMAS

divendres, 7. desembre 2018
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2018/15/SER Contracte del servei per al desenvolupament dels cursos d'ocupacions i programes formatius anuals per resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'IMAS

dimarts, 20. novembre 2018
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

2018/02 OBR contracte de les obres de reforma interior de l'immoble ubicat al c/ Estepa Blanca 2 A, Poligon 34, Parcel·la 216 a Casabanca, Palma

dilluns, 19. novembre 2018
Tipus de contracte: Obra

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

2018/06/SUB Contractació del subministrament de paper per a fotocopiadores digitals i impressores làser de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

divendres, 9. novembre 2018
Tipus de contracte: Subministrament

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

Contracte menor per a la reparació de biguetes de formigó del sòtil de la segona planta i impermeabilització de la coberta

divendres, 5. octubre 2018
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació  d'ofertes: 14 hores del dia 19 d'octubre de 2018

2018/04/SUB - Contractació del subministrament i servei d'ampliació de la xarxa WIFI dels centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dilluns, 27. agost 2018
Tipus de contracte: Subministrament

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion...

Pàgines