Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ENDERROCAMENT DE L'EDIFICI ANOMENAT "SA PLACETA" SITUAT DINS LA PARCEL·LA ON ES TROBA LA SEU DE L''IMAS, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

dijous, 19. setembre 2013
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Tancada
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació.

 

SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS B I C PER A DIVERSOS CENTRES DE L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

dimecres, 18. setembre 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
Subministarment de GAS-OIL tipus "B" i  "C" per a diversos centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
 
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 14 d'octubre de 2013 a les 14 hores.

Contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de podologia de la Residència de Felanitx mitjançant procediment obert

dijous, 1. agost 2013
Tipus de contracte: Administratiu especial
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'agost de 2013 a les 14 hores.

Contracte de gestió del servei públic relatiu al programa d’atenció a persones drogodependents en fase de deshabituació i reinserció en centres residencials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 25. juliol 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 9 d'agost de 2013 a les 14 hores.

Gestió de Servei Públic per l'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania activa, programa "SA PLACETA"

dimarts, 2. juliol 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 17 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Contractació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la Residència mixta de pensionistes la Bonanova, mitjançant procediment obert

dilluns, 24. juny 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Contractació del subministrament del lot 3 de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes la Bonanova: productes detergents per a la bugaderia, mitjançant procediment obert

dilluns, 24. juny 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 8 de juliol de 2013 a les 14 hores.

Subministrament de gasoil tipus B i C per a diversos centres

dimarts, 14. maig 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Tancada
 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es faran mitjançant aquesta pàgina web. No s'avisarà telefònicament ni via fax.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de juny de 2013 a les 14 hores.

 • DESERT

Subministrament productes neteja La Bonanova

dijous, 9. maig 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Contractació del subministrament de productes de neteja per a la Residència mixta de pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

 • Atenció: totes les comunicacions relatives a la licitació es realitzaran mitjançant aquesta pàgina web. No se avisarà ni per teléfon ni per fax.
 • Data límit de presentació d'ofertes: 14 horas del dia 24 de maig de 2013

 

 

Acolliment residencial d'acció educativa especial de cinc menors

dimarts, 7. maig 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Tancada

Contractació de la gestió del servei públic relatiu a l’acolliment residencial d’acció educativa especial de cinc menors, JAGP, AMP, ACA, EBM i NAB, amb necessitats educatives especials i en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

Pàgines