Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Dipòsit de garanties

Contractació del servei de neteja dels centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

dilluns, 14. abril 2014
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de maig de 2014  a les 14 hores.

Contractació administrativa per al servei de bugaderia de la Residència de Persones Majors de Felanitx mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 16. desembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Contractació administrativa per al servei de transport dels usuaris del servei d’estades diürnes de la Llar Reina Sofia, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dilluns, 9. desembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 20 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Contractació privada de l’assegurança de danys materials i robatori dels edificis, de l’assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers, i de l’assegurança dels vehicles adscrits a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

dilluns, 18. novembre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 02 de desembre de 2013 a les 14 hores.

Contractació de la gestió de servei públic de la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES) per a l’atenció de persones en situació d’exclusió social sense sostre que romanen al carrer, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dimarts, 12. novembre 2013
Tipus de contracte: Gestió de servei públic
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 27 de novembre de 2013 a les 14 hores.

 • AVÍS: La relació nominal dels treballadors a subrogar és la que figura a l'annex publicat dia 14 de novembre de 2013

 

 

SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER A L'INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

dijous, 31. octubre 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 15 de novembre de 2013 a les 14 hores.

 • Per a la resolució de dubtes tècnics sobre aquesta licitació s'ha convocat una reunió informativa dia 8 de novembre a les 12 hores a la Sala d'Actes de l'IMAS.

 

Contractació administrativa especial per a l’explotació del servei de cafeteria menjador de la Llar de Felanitx de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

dijous, 24. octubre 2013
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 08 de novembre de 2013 a les 14 hores.

SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES DE L'INTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

dilluns, 21. octubre 2013
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 de novembre de 2013 a les 14 hores.

 

Contracte privat de l'assegurança de responsabilitat patrimonial i civil de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 18. octubre 2013
Estat de la licitació: Oberta
 • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

 • Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 de novembre de 2013 a les 14 hores.

Pàgines