Inscripció per a participar en el cens de persones sense sostre a Mallorca

Es necessari haver complit els 18 anys i que porteu un smartphone amb la bateria carregada, sistema operatiu Android versió 4.4 o posterior, sistema operatiu APPLE IOS 10 o una versió posterior. El treball de camp es realitzarà el vespre del 27 de març de 2019. En aquest formulari heu de detallar les vostres dades i el tipus de participació. Per acabar, a “Observacions”, qualsevol proposta o suggeriment pel millor funcionament d'aquest projecte, serà benvinguda. És important abans de participar en aquesta activitat, que empleneu aquesta inscripció.

(*) Camps obligatoris

 
1 Inici 2 Finalitza
Dades personals
Document Nacional d'Identitat
Dades de contacte
Preferència de zones
Indicau si teniu alguna preferència per les zones on us agradaria realitzar el treball de camp el dia del cens o si us és indiferent. Les vostres preferències s'intentaran respectar si és possible.
Idiomes
Indicau els idiomes estrangers que parlau o enteneu.
Vehicle
Indicau si disposau de vehicle propi per a desplaçar-vos, juntament amb els altres membres del grup on siguis assignat, el vespre del cens.
Indicau si és un cotxe o un vehicle més gran (furgoneta, ...). No indiqueu motocicletes.

Amb l'ús d'aquest formulari autoriz expresament l'IMAS per a incloure les dades personals introduïdes en un fitxer automatizat de dades de caràcter personal, necessari per a la correcta prestació d'aquest servei. Autoritz igualment la cessió d'aquesta informació a altres administracions públiques i organitzacions públiques o privades que participin en el procés. Aquestes dades seran tractades segons s'indica a la llei orgànica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPD), a efectes de l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació prevists a la llei. L'IMAS es compromet a no utilitzar aquestes dades per a usos distints als de prestació del servei.

Moltes gràcies per la vostra participació!

Avís legal

  • Aquesta informació és recull a efectes de coordinar les tasques per a l'elaboració del cens de persones sense sostre a Mallorca. Les dades personals passaran a formar part d'un fitxer de l'IMAS, compartit amb altres administracions i entitats que participin en el procés.