Si sou un grup o associació constituïda podeu emplenar tota la informació en aquest apartat, deixant bona constància del nom i les dades de la persona de contacte.

Pel que fa als ajuntaments, la col·laboració amb el Consell de Mallorca estarà recollida en un marc institucional, però aquest formulari servirà per detallar l'oferta concreta de determinats recursos municipals.

(*) Camps obligatoris

 
1 Inici 2 Finalitza

Amb l'ús d'aquest formulari autoritz expressament l'IMAS per incloure les dades personals aportades en un fitxer automatitzat, necessari per a la correcta prestació d'aquest servei. Autoritz igualment la cessió d'aquesta informació a altres administracions públiques i organitzacions públiques o privades que participin en el procés d'ajuda als refugiats. Aquestes dades seran tractades segons s'indica a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPD) i es possibilita l'exercici dels drets d'accés, rectificació i cancel·lació prevists a la llei. L'IMAS es compromet a no utilitzar aquestes dades per a usos distints als de la prestació del servei.

Avís legal

  • Aquesta informació es recull a efectes de coordinar les ajudes als refugiats dins l'illa de Mallorca. Les dades personals passaran a formar part d'un fitxer de l'IMAS, compartit amb altres administracions i entitats que participin en el procés d'ajuda als refugiats.