Menors i Família

menors

Famílies nombroses

Què és?

És un programa que gestiona la concessió i renovacio de títols de famílies nombroses a les famílies que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. Ofereix informació sobre les prestacions i recursos dels quals es poden beneficiar.

En cas de discrepància amb la legislació vigent i la informació publicada, prevaldrà l'establert per la normativa d'aplicació. 

Què ofereix?

  • Tramitació del títol de famílies nombroses
  • Targetes als membres de famílies nombroses majors de 14 anys

A qui s'adreça?

Població general.

Què cal aportar?

  • Es pot consultar la documentació necessària al quadre de Documents (a la dreta)

Com accedir-hi?

  • A través de la Secció d'Atenció a la ciutadania i Coordinació de centres comarcals de l'IMAS
  • A través dels centres comarcals d'Inca i de Manacor i de l'IMAS a Palma

Horari d'atenció

  • De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
  • Si es desitja, amb cita prèvia

Documents relacionats

.