Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei per la Unitat Mòbil d'Emergència Social (UMES) i del servei de primera acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, procediment obert i tramitació ordinà

dijous, 8. març 2018
Tipus de contracte : Serveis
Estat de la tramitació: Oberta
  • Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 16 d'abril de 2018.