Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del subministrament de mobiliari per al pavelló C de la Residència Llar dels Ancians, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dijous, 21. setembre 2017
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 06 d'octubre de 2017

Nota: Per motius aclaratoris ha estat modificat el darrer paràgref de l´Acta de la Mesa obertura sobre 3