Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte admin. del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat per al menor W.N.A. amb necessitats especials, en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS, entre el 15 de juliol de 2017 i el 14 de juliol de 2019.

dimarts, 27. juny 2017
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.