Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de menjador per a persones en risc o en situació d'exclusió social a la part forana de Mallorca, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dijous, 23. març 2017
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta