Perfil contractant

Perfil contractant

Arrendament amb opció de compra de dos immobles, un per destinar-lo a centre residencial i un altre per destinar-lo a centre de primera acollida, ambdos per menors de 13 a 17 anys amb mesures de protecció i dependents de l'IMAS.

dijous, 9. març 2017
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 10 d'abril de 2017.

    

Aclariment:

S'ha publicat al Perfil de del Contractant l'Acta de la Mesa de dia 27 d'abril, en la qual es dóna als licitadors un termini fins a dia 6 de maig per esmenar la documetació entregada. Atès que dia 6 de maig és dissabte i per tant dia inhàbil, el darrer dia per presentar davant el Servei Jurídicoadministratiu les deficiències esmentades serà dia 8 de maig de 2017, a les 14:00 hores.

  Nota informativa:

          En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant la Convocatòria de la Mesa per a l'obertura del sobre 3, dia 27 d'abril a les

13:00   hores.

 

      Nota informativa:

  •       En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant els Plecs de Clàusules Administratives rectificats, atès que al LOT 2, a la  pàgina número 15 (punt 2.2.) i pàgina 18 (punt 9.2.2.), allà on deia "240 m2" ara diu "500m2".

         Palma de Mallorca, 13 de març de 2017.

  •        Model declaració jurada obres adequació urbanística.

En el dia d'avui s'han publicat al Perfil del Contractant la Convocatòria de la Mesa per a l'obertura del sobre 3, dia 27 d'abril a les 13:00 hores.

      DESERT