Perfil contractant

Perfil contractant

Creació d'una xarxa coordinada de serveis de promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat física sobrevinguda a l'illa de Mallorca

dimarts, 11. octubre 2016
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta
  • Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan de contractació i amb la Mesa de Contractació.

  • Data límit de presentació d'ofertes: dia 21 de novembre de 2016 a les 14 hores.