Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat dels menors FDV i ODV amb discapacitat i en situació de desprotecció

dijous, 30. juny 2016
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.