Perfil contractant

Perfil contractant

Contractació del servei de personal de suport per a l’atenció de la senyora MDA al centre residencial Mater Misericordiae, mitjançant procediment negociat sense publicitat

dimarts, 24. maig 2016
Tipo Contratante: Serveis